Kontakty

Obecný úrad Ruská Bystrá

Ruská Bystrá 19, 072 64 Podhoroď

tel.  : 056 – 658 40 71

 

Ján Sakulič

starosta obce :  0918 476 274

email : ruskabystra@lekosonline.sk

IČO : 00325724

Referent obecného úradu:  Jana Janková

 

Úradné hodiny: 

Pondelok            08.00 – 12.30

Utorok                08.00 – 15.30 /referent OcÚ/

Streda                08.00 – 12.30

Štvrtok               08.00 – 12.30

Piatok                 08.00 – 15.30 / referent OcÚ/