Projekty

1.KARPATSKÉ KLENOTY UNESCO
„Projekt realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita“

2.PREVENCIA PROTI KRIMINALITE: RUSKÁ BYSTRÁ – DETSKÝ PARK
„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“