Všeobecné informácie

Starosta obce: Ján Sakulič

Kontakt: 0918 476 274

Email : ruskabystra@lekosonline.sk

Počet obyvaleľov: 102

Adresa obecného úradu:
Obecný úrad  Ruská Bystrá 19  072 64  Podhoroď

Úradné hodiny
 
 
Pondelok: 08.00 – 12.00
Utorok: 08.00 – 12.00
Streda: 08.00 – 12.00
Štvrtok: 08.00 – 12.00
Piatok: 08.00 – 12.00
   
<table class=“stred“>
<tr><TD>Pondelok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD><TD rowspan=“5″><img src=“/wp-content/uploads/urad.jpg“></TD></tr>
<tr><TD>Utorok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Streda:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Štvrtok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Piatok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Obedňajšia prestávka</TD><TD>12.00 – 12.30</TD></tr>
</table>