Všeobecné informácie

Starosta Obce: Ján Sakulič
Kontakt: 0918 476 274

Počet Obyvaleľov: 124

Adresa obecného úradu:
Obecný úrad

Otváracie hodiny Obecnáho Úradu
Pondelok: 7.30-12.00
Utorok: 7.30-12.00
Streda: 7.30-15.30
Štvrtok: 7.30-12.00
Piatok: 7.30-12.00
Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30
<table class=”stred”>
<tr><TD>Pondelok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD><TD rowspan=”5″><img src=”/wp-content/uploads/urad.jpg”></TD></tr>
<tr><TD>Utorok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Streda:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Štvrtok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Piatok:</TD><TD>7.30 – 15.30</TD></tr>
<tr><TD>Obedňajšia prestávka</TD><TD>12.00 – 12.30</TD></tr>
</table>