Členovia OcZ

Členovia Obecného zastupiteľstva :

 Zdena Gajdošová
Marek Berezňanin
Mgr. Anna Citráková
Marcela Kožuškaničová
Mária Radvanová