Členovia OcZ

Členovia Obecného zastupiteľstva :

 Maroš Čejtey
Zdena Gajdošová

Marcela Kožuškaničová
Anna Radvanová
Mária Radvanová